JOB-033 - 彩美旬果2013年番号 働くオンナ2 VOL.37

JOB-033 - 彩美旬果2013年番号 働くオンナ2 VOL.37

犀黄,诚如兄言为西黄之误。病候初次延医服药,竟投以麻、桂、干姜、细辛大热之剂。

至其咳嗽吐痰,亦热久伤肺之现象也。迁延百余日,喘益加剧,屡次延医服药,分毫无效。

而血止之后已月余矣,仍不能起床,但觉周身酸软无力。方书谓上牙龈属足阳明,下牙龈属手阳明,愚素为人治牙疼有内热者,恒重用生石膏少佐以宣散之药清其阳明,其牙疼即愈。

盖脑部充血之极,可至脑中血管破裂。取其叶捣汁饮之,善治呕哕。

此证之脉若见滑象者,但服参赭培气汤必愈。且心中常觉发热,大便干燥,小便短赤,其脉浮分无力,沉分稍诊断此乃胸中大气下陷,兼有伏气化热因之成消食也。

可治以庄在田《福幼编》逐寒荡惊汤。至其脉由实转虚,是其心脏为热所伤而麻痹,已成坏证,故用白虎加人参汤时宜将人参加倍,助其心脉之跳动,即可愈其心脏之麻痹也。

Leave a Reply